Fakturaadress

Vi har noggrann kontroll av fakturor så inga bluffakturor släpps igenom.

 

Fakturor till Blåklinten 10 ska skickas till följande adress:

Brf. Blåklinten 10

FE-5634-91 scancloud

83190 Östersund

Men vi tar helst emot fakturor som PDF via mail:
botema ( at ) pdf.scancloud.se